YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları


Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri’ne veya Vakıf Üniversiteleri’ne  eğitim başvurusu yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenci statüsündeki öğrencilerin girmeleri gereken sınavlardır.

Üniversiteler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsündeki Öğrencilere özel kontenjanlar belirlerler ve belirledikleri bu kontenjanlara,  öğrenci seçimi ve yerleştirmesi yapabilmek için YÖS sınavları düzenlerler.

Üniversitelerin düzenledikleri  sınavların  tarihleri ve başvuru koşulları her yılın başından  itibaren açıklanmaya başlar. Başvurularını eksiksiz tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin belirlediği sınav tarihinde sınavlarına girerler ve sınavdan aldıkları puanlara göre, üniversitelerin belirlediği tarihlerde bölüm tercihlerini yaparlar. YÖS Sınavlarının müracat tarihlerini sitemizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

MATNEZYUM olarak YÖS sınavlarına hazırlıkta tam kadro ve uzmanlığımız ile yanınızda olacağız. Rehberlik alanında tüm yıl boyunca eksikleriniz belirlenerek  birebir takip edilecektir.

YÖS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

1.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde üniversitelerimize başvuracak olan adayların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekmektedir.

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların.
4a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
4b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve Liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,

Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar Yabancı uyruklu Öğrenci statüsünde üniversitelerimize başvuru yapamazlar.

b) Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise)tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

Sahip olduğunuz koşullara göre Yabancı Uyruklu Öğrenci statüsünde üniversitelere başvuru yapıp yapamayacağınızı öğrenmek için lütfen danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0(242 )999 35 50 - 0(546)738 31 56